İrtibat Formu

Ne alırsanız alın,

En ucuza nasıl alabilceğinizi biliyor musunuz ?

En ucuz lastik almak için yapmanız gereken.

Aynı lastiği almak isteyenlerin bir araya gelip,

Hep beraber aynı satıcıdan,aynı lastiğ'i en ucuza alabilirsiniz.

Almak istediğiniz lastiğin aynısından almak isteyenleri www.birliktehareket.com sitesinde bulabilirsiniz.

Ya da www.birliktehareket.com sitesinde talebinizi oluşturarak,

Aynı ürünü almak isteyenlerin bir yere toplanmasını sağlayabilirsiniz.

Oluşturduğunuz talebe firmalar teklif versinler,

Siz de lastik en ucuza teklif veren firmadan hep birlikte alım yapın.

Ucuza alın.

Demre'nin kuzey kısmında etrafı sağ¬lam kalabilmiş surlarla çevrili bir akropol, yamaçta Romalıların II. yüzyılda yaptığı to¬nozlu tiyatro ile son yıllarda yapılmış olan arkeolojik kazılarda meydana çıkarılan St. Nicholas Kilisesi gezilebilir. İçersinde IV. yüzyıla ait lahitlar bulunan bu kilise, kena¬rı 308 m. olan kare şekilli bir yerdedir. Et¬rafındaki araziye göre yığılan alüvyonlar nedeniyle 8 m. aşağıda bulunan kiliseye 27 basamaklı bir merdivenle inilmektedir. 1860 yılında Rodos'taki Rus konsülü tara¬fından esaslı olarak onartılan bu kilisenin duvarlarında Hıristiyan dini azizlerine ait frenskler ile yerlerde mozayik kalıntıları bulunmaktadır. Bu onarımla ilgili Rusça yazıtlar yer almıştır. Üç salonlu olan bazili¬kanın doğusunda kubbeli ve mihraplı oda¬ların birinde bulunan Aya Nicholas'm me¬zarı mermer işçiliğin güzel örnekleriyle süs¬lüdür. VII. yüzyıla ait iki Bizans kilisesi ka¬lıntısı ve kayalara oyulmuş 30 kadar mezar bulunmaktadır. Bu lâhitler yerden yüksek¬te olup üstleri üçgen piramit şekilli büyük taşlarla örtülüdür. Ayrıca Myra-Sura yolu üzerinde çok iyi korunmuş korint sütunhı bir mausoleum bulunmaktadır.

On yedi yaşındayken kendine hükümette iş bulmayı denedi, ama yoksulluğu ve dostlarının olmayışı yüzün­den bunu başaramayınca üç yılım Mandalay pazarlarının pis kokulu labirentinde pirinç tacirlerine yazmanlık ya­parak geçirdi, zaman zaman da hırsızlık yapıyordu. Yir­mi yaşında bir şantaj işinde şansı yaver gidip de eline dört yüz rupi geçince hemen Rangoon'a gidip parasıyla kendine hükümette bir yazmanlık işi ayarladı. Maaşın düşük olmasına karşın iş çok kazançlıydı. O sıralarda yazmanlardan oluşan bir çete, hükümet dükkânlarında yolsuzluk yaparak çok iyi paralar kazanıyordu

eden JavaScript konusunda yeterli Türkçe kaynak bulunmaması ve siz okuyuculara DHTML'den önce bu konuda bir kaynak sunabilmenin gerekliliği, ikincisi ise Netscape 6 ve Opera 5 gibi gelecek için iddiaları olan yeni jenerasyon web tarayıcılarının tamamen farklı ve yeni bir element yapısı (DOM) kullanıyor olmasından dolayı bu yeni yapının olgun­laşmasını beklemekti. Bu yeni element yapısı ileride geliştirilecek tüm tara­yıcılar tarafından desteklenmesi beklenen "standart" yapı olacağından ak-lımdaki DHTML kitabının ve siz okurlarının öğreneceği ve yazacağı DHTML uygulamalarının tabii ki bu yeni yapıyı da desteklemesi gerekirdi. Zira halihazırda çoğu kitap ve internet uygulamaları bu yeni web stan­dardından dolayı geçerliliklerini yitirmiş ve oldukça kapsamlı bir revizyon içinde bulunmaktadırlar. Bugün itibarıyla web'de daha önceden geliştirilmiş DHTML uygulamalarının birçoğu Netscape 6 gibi yeni tarayıcı modellerin­de çalışmamaktadır.