İrtibat Formu

Ne alırsanız alın,

En ucuza nasıl alabilceğinizi biliyor musunuz ?

En ucuz cep telefonu almak için yapmanız gereken.

Aynı cep telefonundan almak isteyenlerin bir araya gelip,

Hep beraber aynı satıcıdan,aynı cep telefonunu en ucuza alabilirsiniz.

Almak istediğiniz cep telefonun aynısından almak isteyenleri www.birliktehareket.com sitesinde bulabilirsiniz.

Ya da www.birliktehareket.com sitesinde talebinizi oluşturarak,

Aynı ürünü almak isteyenlerin bir yere toplanmasını sağlayabilirsiniz.

Oluşturduğunuz talebe firmalar teklif versinler,

Siz de cep telefonuna en ucuza teklif veren firmadan hep birlikte alım yapın.

Ucuza alın.

more

"Gelebilir misiniz de ne demek? Gelin elbette, he­men gelin! Ah, Mr. Flory, sizi gördüğüme çok sevindim! Çıkın yukarı, çıkın. Ne içmek istersiniz? Viskim var, bi­ram var, vermutum var, öteki Avrupa içkilerinden de var. Ah, sevgili dostum, biraz kültürlü bir konuşmayı nasıl da özledim."

Doktor kabarık kıvırcık saçlı, saf bakışlı yuvarlak gözlü, küçük, esmer, tombul bir adamdı. Çelik çerçeveli bir gözlüğü vardı ve üzerine pek oturmayan beyaz bir ta­lim giysisi giymişti. Torba gibi olmuş pantolonu hantal siyah botlarını örtüyordu. Hevesli ve coşkulu bir sesle konuşuyor, s harflerini hafifçe tıslayarak söylüyordu. Flory merdivenlerden çıkarken Doktor bu kez de veran­danın arka ucunda belirdi. Uzun, ince bir buz kutusun­dan çeşit çeşit şişeler çıkarmakla uğraşıyordu. Veranda geniş ve karanlıktı,


DHTMLveCSS
giren uygulamalar ise kitabımızın da konusunu oluşturan ve artık bir web standardı olan Dinamik HTML ya da kısaca DHTML diye isimlendirilen yeni sayılabilecek web teknolojisi altında toplanmıştır.

Kişisel olarak yakın ilgi duyduğum bu konudaki birikimlerimi bir kitap va­sıtası ile okuyucuyla paylaşma düşüncem aslında Wehmaster için JavaScript kitabından da öncesine dayanıyor. Ancak başlıca iki önemli sebepten dolayı bunu bugüne ertelemek zorunda kaldım. Bunlardan birincisi DHTML'den bir önceki adımı teşkil eden JavaScript konusunda yeterli Türkçe kaynak bulunmaması ve siz okuyuculara DHTML'den önce bu konuda bir kaynak sunabilmenin gerekliliği, ikincisi ise Netscape 6 ve Opera 5 gibi gelecek için iddiaları olan yeni jenerasyon web tarayıcılarının tamamen farklı ve yeni bir element yapısı (DOM) kullanıyor olmasından dolayı bu yeni yapının olgun­laşmasını beklemekti.

Açılış günü ilk oturumdan sonra gerçekleşen üç oturumda, 21 Tem
muz'a kadar eğitim meseleleri değişik boyutlarıyla ele alındı. Milli Eğl
tim bakanı Hamdullah Suphi Bey'in (Tanrıöver) başkanlığındaki ikim |
Oturumda ilköğretimle ilgili konular görüşüldü. Eğitimciler, ilköğıvlim
programlarının köylü ve kentlinin ihtiyaçları göz önüne alınarak va
özellikle pratik hayata yönelik olarak hazırlanması gerektiği üzerinde
durdular. 19 Temmuz'daki üçüncü oturumda orta öğretim teşkilâtı gö
mjfülmüştür. 21 Temmuz'da yapılan son oturumda ise Milli Eğitim nail
i' 'lalının sadeleştirilmesi ve yaygınlaştırılması konusunda fikir birliği
dağlanarak, bu yönde kararlar alınmıştır.


ı     I

Türkiye (aımhuriyeti'nin eğitim politikasına temel oluşturan Birinci M.mi il Kongresi'nde alınan tüm kararlar eğitimin milli olması gerektiği İlkesi doğrultusunda oluşmuştur, ^û)


/ ,,, ı Meydan Muharebesi


P

ıi ılı\ il Eskişehir'i de alarak Polatlı önl unu hedefi Ankara'ya girmekti. Bu he ' destek olmak ve savaşı bizzat id ı ıman Kralı Konstantin İzmir'e ge III un Han'ın zaferinin yakın olduğu ko I ılı ,■ iı başlamıştı. 14 Ağustos'ta ilerlem l uık ordusu 110 km'ye yayılan bir ■ başladı. Mustafa Kemal Paşa Sak llrti'p stratejisi uyguladı. "Hatt-ı müdafa ıl ılı bütün vatandır (Savunma çizg |   I ı alan da bütün vatandır)" ilkesine d ı m, karşılaşmamış olan Yunan ordus